Potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy!   📞 22 113 95 69   ✉️ billeterka@novitus.pl

Administratorem danych jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do obsługi niniejszego zapytania. Jestem świadomy/a, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z póź. zm.) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia niniejszego zapytania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez COMP S.A. w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od COMP S.A. drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) o treści marketingowej na poddany przez mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny na podany przeze mnie numer telefonu tj. wykorzystywanie przez COMP SA telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2014 poz. 243).

Odznacz jeśli nie jesteś robotem.